ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email signature to my webmail

Email signatures can show your name, job title, phone number, website or whatever other information you want to include (such as images and social media links). You can set Workspace to automatically add it to every email you compose and send. Alternatively, you can manually add the signature to specific emails.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. On the Email tab, and click Settings.
 3. Your next step depends on if you're using Classic View or Updated View.
  1. Classic view: Select Personal Settings, and then click Signature.
  2. Updated view: Select More settings, and then make sure you're on the General tab. Under Email signature:, select Include signature in replies.
 4. (Optional) Select Automatically insert signature in compose window to automatically include your signature in outgoing email messages.
 5. Enter your signature text in the Signature field.
 6. (Optional) To insert an image into your signature:
  1. Click Insert Image.
  2. Click Browse, and then locate the image on your computer (maximum image size: 1MB).
  3. Click Insert, and then click OK.
  4. (Optional) Select Automatically insert signature in compose window to automatically include your signature in outgoing email messages.
  5. Under Signature, click the Text Icon (Insert Image) icon to save the image in your signature.
 7. (Optional) To insert a social media link into your signature:
  1. Click the corresponding icon for the social media profile you want to add in your signature.
  2. Enter the requested information for the social media service you want to link to:
   • Twitter ® — enter your user name.
   • Facebook ® — enter the full URL to the Facebook page you want to link to.
  3. Select the link type to display in your signature:
   • Text Only — displays a text hyperlink to your social media profile.
   • Image Only — displays an icon hyperlink to your social media profile.
   • Image and Text — displays an icon and a text hyperlink to your social media profile.
  4. (Optional) Enter the text you want to appear before the hyperlink. You can delete the default Also find me on: text and insert something more personalized.
  5. If you previously selected Link Type: Text Only, or Link Type: Image and Text, you can change the default text in the Link Text field.
  6. Click Insert.
 8. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ