ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add my email signature to Outlook (Mac)

Set Outlook to automatically add signatures to every message, or only on specific messages you compose and send. Email signatures can show your name, job title, phone number, website, and any other contact info you want to include.

 1. Open Outlook for Mac. (Don't have the app? Here's how to download it.)
 2. In the Outlook menu, select New Email.
  Select New Email
 3. Select Signature > Edit Signatures.
  Click Signatures
 4. Select the plus button Plus sign icon to add a new signature.
  Click Plus Sign Icon
 5. Enter the signature you want to use and a Signature Name (so you can identify your signature easier).
  Enter your signature
 6. Select Save.
  Save your signature
 7. Under Choose default signature, use the drop-down menus to select if you want your signature to automatically add to New messages and/or Replies/forwards.
  Select signature email preferences
 8. Close the window. Your signature will now appear on your messages.

If you want to only add your signature to certain emails, you can select it from the message composing options.
Add signature from Message options

More info

Note: These steps will only create a signature that's available when using Outlook on your Mac. If you use other email clients, you'll also need to create signatures for them.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ