ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add my email signature to Outlook (Mac)

You can set Outlook to automatically add signatures to every email or to only specific emails you compose and send. Email signatures can show your name, job title, phone number, website or whatever personal information you want to include.

 1. Open Outlook for Mac.
 2. In the Outlook menu, select New Email.
  Select New Email
 3. Click Signature and select Edit Signatures.
  Click Signatures
 4. Click the Plus sign icon (Plus icon) to add a new signature.
  Click Plus Sign Icon
 5. Enter the signature you want to use and a Signature Name (so you can identify your signature easier).
  Enter your signature
 6. Click Save.
  Save your signature
 7. If you want your signature to automatically add to new emails and email replies and forwards, select those options.
  Select signature email preferences
 8. Close the window. Your signature will now appear on your messages.

If you want to add your signature to certain emails only, you can select it from the Message composing options.
Add signature from Message options

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ