ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email to Gmail on Google Pixel


Step 4 of the Set up my Workspace Email account series.

Add your Workspace Email account to Gmail on your Google Pixel Android device. Then you can send and receive business emails from your phone.

 1. Open the Gmail app.
  • New users: Add an email address.
   Tap add email address
  • Existing users: Select Account and tap Add another account.
   Tap add account
 2. On the Email set up screen, select Other.
  Select Other option on Set up account
 3. Enter your email and tap Next.
  Enter email address and tap next
 4. Select account type, tap Personal (IMAP). (Although Personal POP can work, these instructions use IMAP.)
 5. Enter your Password and tap Next.
  Enter Password and tap Next
 6. Edit the Incoming Server name to "imap.secureserver.net" and tap Next.
  Edit Incoming IMAP server
 7. Edit the Outgoing SMPT server name to "smtpout.secureserver.net" and tap Next.
  Edit Outgoing SMTP
 8. Select your Account options and tap Next.
  Select Account options
 9. Update your Account name and Your name. Tap Next.
  Enter your name
 10. Gmail returns you to the setup screen. Select Take me to Gmail to access your email inbox.
  Take me to Gmail

Your email is on your Google Pixel and you're ready to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ