ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email to Outlook for iPhone


Step 4 of the Set up my Workspace Email account series.

Add your Workspace Email account to Outlook for iPhone. Then you can send and receive business emails from your phone.

 1. Open Outlook.
  • New users: Tap Get Started
  • Existing users: If you have one account, tap your Profile icon > Tap Add Mail.
   Tap Add Account icon
  • Existing users: If you have two or more accounts, tap your Profile icon > Tap Settings > Tap Add Mail Account.
   Tap Add Mail Account link
 2. Enter your Workspace email address and tap Add Account.
  Enter email address, tap Add Account
 3. Enter your:
  • Password: Workspace password
  • Display Name: Full name or busines name
  • Description: Up to you (optional field)
 4. Tap Sign In, Outlook for iPhone auto-discovers your email account settings and loads your email. If see the Troubleshooting section of this article.)
  Type in email details
 5. If you don't see any emails in your inbox, try toggling to Other. If you have more than one email account on Outlook, you can use the inbox icons to switch between email accounts.
  Enter IMAP and SMTP server info

Your email is on your iPhone and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

If Outlook can't auto-discover your email account, toggle Advanced settings, review and edit your port and server settings as necessary. Then tap Sign In:

A) IMAP Incoming Mail Server: imap.secureserver.net:993
B) IMAP Password: Workspace email password
C) SMTP Outgoing Mail Server: smtpout.secureserver.net:465 (try port 587 as an alternative)
D) SMTP Password: Workspace email password
Enter IMAP and SMTP server and port settings

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ