ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email to Outlook for Mac


Add your Workspace email address to Outlook for Mac, then you can send and receive business emails.

 1. Open Outlook for Mac.
  • New users: You'll see the Set Up Your Email screen.
  • Existing users: Click Tools > Click Accounts > Click Add (+) > Select New Account.
   Click Add and select Add Account
 2. Enter your email address and click Continue. (If Outlook for Mac can't auto-discover your account, select IMAP/POP.)
  Enter your email address
 3. Enter your Workspace Email password and click Add Account.
  Enter password
 4. Click Done. Outlook verifies your Workspace Account settings and loads your email inbox. If you have more than one email account, you'll need to exit Accounts to see your inbox.
  Click done

Your email is on your Mac and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

Check that your IMAP server and port settings are correct and tap Add Account.

 • IMAP incoming server: imap.secureserver.net
 • SSL port: 993
 • SMTP outgoing server: smtpout.secureserver.net
 • SSL port: 465 (or 587)
Click done

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ