ช่วยเหลือ

อีเมลสำหรับมืออาชีพ ช่วยเหลือ

Add my email to Sony Email on Android


Add your Professional Email account to Sony Email on Android. Then you can send and receive business emails from your device.

 1. Open your Email app.
  ALTEXT
  • New users: you'll see the Welcome to Email screen. Tap Get Started.
   ALTEXT
  • Existing users: select Menu, tap Options and select Add account.
   ALTEXT
 2. Enter your email address and tap Next.
  ALTEXT
 3. Enter your email password and tap Next.
  ALTEXT
 4. Select your preferred Syncing option and tap Next. (You can change this setting later if you need to.)
 5. Select your preferred Notification option and tap Next. (You can change this setting later if you need to.)

The Sony Email app auto-discovers your email account settings and adds it to your Android.

If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step.

Устранение неполадок

If the Sony Email app can't auto-discover your email account, it'll ask you for manual setup info, see Manually add my email to Android with server and port settings.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ