ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Add my Microsoft 365 email to Outlook (Mac)


Step 3 of the Set up my Microsoft 365 account series.

Add your Microsoft 365 email to Outlook for Mac. You'll then be ready to send and receive business emails.

This video is part of the How-To series for setting up email.


 1. Open Outlook. (Don't have the app? Here's how to download it.)
 2. From the menu bar, select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 3. Select Accounts.
  Select Accounts
 4. Select + (plus) > New account.
 5. Select + and select New account

  Note: You might need to choose your account type as Work/School to continue.

 6. Enter your email address and select Continue.
  Enter your email address, select Continue
 7. Enter your email password and select Sign in.
  Enter your password, select Sign In
 8. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 9. Select Done. If you have more than one account, decide which account you want to set as the default.
  Select Done

Your account will display, and your email will load, which can take a few minutes.

More info