ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Add my Microsoft 365 email to Outlook on Android


Step 3 of the Set up my Microsoft 365 account series.

Add your Microsoft 365 email account to Outlook for Android. You can send and receive business emails from your phone, never missing a beat.

This video is part of the How-To series for setting up email.


 1. Open Outlook. (Don't have the app? Download it at the Google Play Store.)
 2. Tap Menu > Gear Button Settings.
  Tap Menu icon showing a house
 3. Tap Add Mail Account > Add an email account.
  Add an email account
 4. Enter your Microsoft 365 email address and tap Continue.
  Enter email address and tap Continue
 5. Enter your Microsoft 365 password and tap Sign In. (You might need to choose your account type as Work or School.)
  Enter email password and sign in
 6. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 7. Your Microsoft 365 account now shows in Settings. Go to your Inbox to check your email.
  New Microsoft 365 email account displays in Settings

More info