ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Add my Microsoft 365 email to Outlook (Windows)


Step 3 of the Set up my Microsoft 365 account series.

Add your Microsoft 365 email to Outlook 2016 (or newer) for Windows PC. Then you can send and receive business emails.


 1. Open Outlook. (Don't have the app? Here's how to download it.)
 2. Select File, and then select + Add Account.
  Under Account Information, + Add Account
  If you haven't opened Outlook before, you'll see a welcome screen.
 3. Enter your Microsoft 365 Email address and select Connect.
  Enter email and select Connect
 4. Enter your Microsoft 365 Password and select Sign In. If asked, choose if you want to use this account everywhere on your device.
  Enter email password and sign in
 5. Note: You might need to choose your account type as Work or School to continue.

 6. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 7. Once Outlook shows that the email was added, select Done.

More info