ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add my Office 365 email address to Outlook 2010 (Windows 7)

To add your Office 365 email address to Outlook 2010, you'll need your email address and password. You'll also need to install a software patch to Outlook 2010 to make it compatible. We recommend that you use a more recent version of Outlook and take advantage of the Outlook Setup Assistant.

 1. Go to the Microsoft© Download Center. Download and install the update then launch Outlook 2010; you may need to log in to Outlook again using your Office 365 email address and password.
 2. Select File and click Add Account.
 3. On the Auto Account Setup page, enter the following:
  • Your Name: First and last name
  • E-mail address: Office 365 email address
  • Password/Retype password: Office 365 email password
 4. Click Next, if prompted enter your password again. If Outlook can't add your email address, you may be asked to enter your Incoming and Outgoing server info (POP/IMAP settings).
 5. Select OK. If you have more than one Outlook profile, you'll be asked to select if you want a profile prompt when you open Outlook or if you want to log directly into this profile.
 6. Click Finish, your emails should start showing up in your inbox.
 7. Try sending yourself a test email and responding to it once it arrives in your inbox.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ