ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add my Office 365 email to the Mail app (Windows)


Step 3 of the Set up my Office 365 account series.

Add your Office 365 account to the Mail app for Windows so you can send and receive business emails.

 1. From the Start menu, open Mail.
  Mail app icon showing open blue folder
 2. If you've used the app before, select Settings Gear Settings, and choose Manage Accounts. Otherwise, continue to the next step.
 3. Select Add account.
  Below Welcome to Mail message, plus sign Add account
 4. Choose Office 365.
  Outlook.com, Office 365 and Google icons
 5. Enter your Office 365 Email address and select Next.
 6. Select Work or school account, and then Continue.
  Work or school account above Continue button
 7. Enter your Office 365 email address and password, and select Sign In.
 8. Note: You may need to choose if you want Windows to remember your account, or if you only want to sign in to the Mail app.

 9. You'll receive confirmation when your account is set up. Select Done to close the window and go to your inbox.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ