ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add my own host names as nameservers


If you need to create nameservers for your domain name, you can register your own host names using a domain you have registered through us. You can add up to 13 host names, depending on the maximum number the TLD registry allows.

Required: This feature is intended for advanced users.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under the Advanced Features section, click Host names.
  3. Click Add.
  4. Enter the Hostname and Host IP Address you want to use.
  5. Note: You don't have to type the domain name in the Hostname field; it will populate for you:
    Domain auto populates

  6. Click Save.

After creating your own nameservers, you need to set them for domains registered with GoDaddy.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ