อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Mail (Windows)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่ม Professional Email ลงในแอป Mail สำหรับ Windows เพื่อให้คุณสามารถรับและส่งอีเมลธุรกิจได้

 1. จากเมนู Start ให้เปิด Mail
  ไอคอนแอป Mail จะแสดงโฟลเดอร์สีน้ำเงินที่เปิดอยู่
 2. หากคุณเคยใช้แอปมาก่อนแล้ว เลือก เฟืองการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า) และเลือก Manage Accounts (จัดการบัญชี) หรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 3. เลือก Add account (เพิ่มบัญชี)
  ใต้ข้อความต้อนรับสู่แอป Mail จะมีเครื่องหมายบวกสำหรับเพิ่มบัญชี
 4. เลือก Other account (บัญชีอื่น)
  สำหรับ iCloud บัญชีอื่นจะเป็นไอคอนซองจดหมายสีขาว
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อที่คุณต้องการแสดงบนอีเมลที่ส่ง และรหัสผ่านของคุณ
  สำหรับ iCloud บัญชีอื่นจะเป็นไอคอนซองจดหมายสีขาว
 6. เลือก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น แอป Mail จะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เท่านี้ก็ตั้งค่า Professional Email ของคุณเสร็จแล้ว
 7. ข้อมูลเพิ่มเติม