ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Mac)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Mac จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจากเครื่อง Mac ของคุณได้

 1. เปิด Outlook สำหรับ Mac
  • ผู้ใช้ใหม่: คุณจะเห็นหน้าจอ ตั้งค่าอีเมล
  • ผู้ใช้เก่า: เลือก เครื่องมือ > บัญชี > เพิ่ม (+) > บัญชีใหม่
   เพิ่มและเลือกเพิ่มบัญชี
 2. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ และเลือก ดำเนินการต่อ (หาก Outlook สำหรับ Mac ค้นหาบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติไม่พบ ให้เลือกIMAP/POP)
  ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. ป้อนรหัสผ่าน Professional Email และเลือก เพิ่มบัญชี
  ป้อนรหัสผ่าน
 4. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะยืนยันการตั้งค่าบัญชี Professional Email และจะโหลดกล่องขาเข้าของคุณ หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณจะต้องออกจาก บัญชี ก่อน จึงจะเห็นกล่องขาเข้า
  เสร็จสิ้น

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP และพอร์ตถูกต้อง และเลือก เพิ่มบัญชี

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า IMAP: imap.secureserver.net
 • พอร์ต SSL: 993
 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP: smtpout.secureserver.net
 • พอร์ต SSL: 465 (หรือ 587)
คลิก “เสร็จสิ้น”