อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Mac)


ขั้นตอนที่ 5 ของการตั้งค่าชุด Professional Email ของฉัน

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Mac จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจของคุณได้จาก Mac ของคุณ

 1. เปิด Outlook สำหรับ Mac
  • ผู้ใช้ใหม่: คุณจะเห็นหน้าจอ ตั้งค่าอีเมล
  • ผู้ใช้เก่า: เลือก เครื่องมือ > บัญชี > เพิ่ม (+) > บัญชีใหม่

   เพิ่มและเลือกเพิ่มบัญชี
 2. คุณจะเห็นหน้าที่บอกว่าข้อความของคุณจะซิงค์กับคลาวด์ Microsoft เลือกดำเนินการต่อ

  ซิงค์กับคลาวด์ Microsoft
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ และเลือกดำเนินการต่อ (หาก Outlook สำหรับ Mac ค้นหาบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติไม่พบ ให้เลือก IMAP/POP)

  ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
 4. ป้อนรหัสผ่าน Professional Email ของคุณและเลือกเพิ่มบัญชี

  ป้อนรหัสผ่าน
 5. เลือกเสร็จสิ้น Outlook จะยืนยันการตั้งค่าบัญชี Professional Email และโหลดกล่องขาเข้าของคุณ หากคุณมี หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณจะต้องออกจาก บัญชี ก่อน จึงจะเห็นกล่องขาเข้าของคุณ

  เสร็จสิ้น

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP และพอร์ตของคุณมีถูกต้อง แล้วเลือกเพิ่ม บัญชี

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า IMAP: imap.secureserver.net
 • พอร์ต SSL: 993
 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP: smtpout.secureserver.net
 • พอร์ต SSL: 465 (หรือ 587)

เสร็จสิ้น