อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook สำหรับ Android


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Android จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจากโทรศัพท์ของคุณได้

 1. เปิดแอพ Outlook
  • ผู้ใช้ใหม่: แตะ เริ่มต้นใช้งาน
  • ผู้ใช้เก่า: เปิดการตั้งค่า > แตะเพิ่มบัญชีเมล > แตะเพิ่มบัญชีอีเมล
 2. ป้อนที่อยู่อีเมล แล้วแตะดำเนินการต่อ
 3. เลือก IMAP หรือใช้คำแนะนำของ Microsoft ในการเพิ่มที่อยู่อีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android
  เลือก IMAP
 4. ป้อนรหัสผ่านอีเมลและ ชื่อสำหรับแสดง จะเพิ่มรายละเอียดในบัญชี เช่น ชื่อบริษัท ด้วยก็ได้
 5. แตะ เครื่องหมายถูก Outlook จะเห็นข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
  ป้อนข้อมูลประจำตัว แตะเครื่องหมายถูก
 6. หากเป็นบัญชีอีเมลแรกใน Outlook สำหรับ Android ระบบจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหรือไม่ แตะ ข้าม เพื่อดูกล่องขาเข้าอีเมล Outlook หากไม่ใช่บัญชีแรก คุณจะเห็นกล่องขาเข้าอีเมล
  เพิ่มอีกบัญชี หรือข้ามไปที่กล่องขาเข้าเลย

อีเมลจะอยู่ในโทรศัพท์ Android และพร้อมใช้งาน หากต้องการเพิ่มอีเมลในอุปกรณ์อื่น ให้แตะ ก่อนหน้า ถ้าพร้อมแล้ว ก็ทำขั้นตอนต่อไป

การแก้ไขปัญหา

สลับไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง แล้วตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์

 • (A) เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า IMAP: imap.secureserver.net:993
 • (B) รหัสผ่าน IMAP: รหัสผ่านบัญชีเวิร์คสเปซ
 • (C) เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (เปลี่ยนเป็น 587 หาก 465 ใช้ไม่ได้)
 • (D) รหัสผ่าน SMTP: รหัสผ่านบัญชีเวิร์คสเปซ
 • (E) แตะ เครื่องหมายถูก เพื่อเพิ่มบัญชี
  เพิ่มการตั้งค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์