อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Windows)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook 2016 หรือใหม่กว่าสำหรับ Windows จากนั้นจึงจะส่งและรับอีเมลธุรกิจจาก Outlook บน Windows PC ได้

 1. เปิด Outlook
 2. เลือกไฟล์ แล้วเลือกเพิ่มบัญชี
  เลือกเพิ่มบัญชี
 3. หากคุณยังไม่เคยเปิด Outlook มาก่อน คุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับ

 4. ป้อนที่อยู่ Professional Email ของคุณและเลือกเชื่อมต่อ
  เลือกเชื่อมต่อ
 5. หมายเหตุ: หาก Outlook ค้นพบบัญชี IMAP ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ป้อนรหัสผ่านและเลือกเชื่อมต่อ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 11

 6. เลือก IMAP
  เลือก IMAP
 7. ที่ส่วนจดหมายขาเข้า ให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
  • เซิร์ฟเวอร์: imap.secureserver.net
  • พอร์ต: 993
  ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
 8. สำหรับวิธีการเข้ารหัส ให้เลือก SSL/TLS จากรายการ
  ป้อนวิธีการเข้ารหัส
 9. ที่ส่วนจดหมายขาออก ให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
  • เซิร์ฟเวอร์: smtpout.secureserver.net
  • พอร์ต: 465 หรือ 587
  ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
 10. สำหรับวิธีการเข้ารหัส ให้เลือก SSL/TLS จากรายการ
  ป้อนวิธีการเข้ารหัส
 11. เลือก ถัดไป
 12. ป้อนรหัสผ่านแล้วเลือกเชื่อมต่อ
  ป้อนรหัสผ่าน
 13. เมื่อคุณเห็นการยืนยันว่าได้เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณแล้ว ให้เลือกเสร็จสิ้น