ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Windows)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook 2016 หรือใหม่กว่าสำหรับ Windows จากนั้นจึงจะส่งและรับอีเมลธุรกิจจาก Outlook บน Windows PC ได้

 1. เปิด Outlook
 2. เลือกไฟล์ > เพิ่มบัญชี
  เลือกเพิ่มบัญชี
 3. หากคุณยังไม่เคยเปิด Outlook มาก่อน คุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับ

 4. ป้อนที่อยู่ Professional Email ของคุณและเลือกเชื่อมต่อ
  เลือกเชื่อมต่อ
 5. หมายเหตุ: หาก Outlook ค้นพบบัญชี IMAP ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ป้อนรหัสผ่านและเลือกเชื่อมต่อ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 11

 6. เลือก IMAP
  เลือก IMAP
 7. ที่ส่วนจดหมายขาเข้า ให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
  • เซิร์ฟเวอร์: imap.secureserver.net
  • พอร์ต: 993
  ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
 8. สำหรับวิธีการเข้ารหัส ให้เลือก SSL/TLS จากรายการ
  ป้อนวิธีการเข้ารหัส
 9. ที่ส่วนจดหมายขาออก ให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
  • เซิร์ฟเวอร์: smtpout.secureserver.net
  • พอร์ต: 465 หรือ 587
  ป้อนเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
 10. สำหรับวิธีการเข้ารหัส ให้เลือก SSL/TLS จากรายการ
  ป้อนวิธีการเข้ารหัส
 11. เลือก ถัดไป
 12. ป้อนรหัสผ่านแล้วเลือกเชื่อมต่อ
  ป้อนรหัสผ่าน
 13. เมื่อคุณเห็นการยืนยันว่าได้เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณแล้ว ให้เลือกเสร็จสิ้น