อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Samsung Email บน Android


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

Add your Professional Email account to Samsung Email on your Android. Then you can send and receive email from your phone.

 1. Open Email.
  White envelope on red background with Email written underneath
 2. If you're a new user, skip to Step 3. Otherwise tap Three horizontal lines stacked on each other Menu, settings gear settings menu Settings. and then Add account.
 3. แตะอื่นๆ
  เลือกตัวเลือกตั้งค่าอีเมลเป็น “อื่นๆ”
 4. Enter your Email address and Password, and then tap Sign in.
  Enter email address, password and tap sign in
 5. Tap IMAP account.
 6. Under Account, make sure your email address, username and password are filled in.
 7. ภายในส่วนเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP: imap.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 993
  • คำนำหน้าเส้นทาง IMAP: ปล่อยว่างไว้
 8. ภายในส่วนเซิร์ฟเวอร์ขาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 465
  • ต้องใช้การรับรองความถูกต้องเพื่อส่งอีเมล: เปิด
 9. แตะ ถัดไป
 10. เลือกระยะเวลาการซิงค์อีเมลและตัวเลือกกำหนดการการซิงค์อีเมล แล้วแตะเสร็จสิ้น
  เลือกระยะเวลาการซิงค์อีเมลและกำหนดการการซิงค์อีเมล แล้วแตะเสร็จสิ้น
 11. Update your Account name and Your name (the name that will appear on sent email) and then tap Done.

อีเมลธุรกิจจะอยู่ในอุปกรณ์ Android และพร้อมใช้งาน!

ข้อมูลเพิ่มเติม