ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my recovery email address


Step 2 of the Set up my Workspace Email account series.

If you forget your password, a recovery email address is where your password reset email will go.

New Workspace users can add a recovery email the first time they sign in to Webmail. Current Workspace users can add or update their recovery email from the Workspace Control Center.

New Workspace Webmail users

  1. Go to Webmail. Enter your Workspace Email address, password and click Sign in (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. You'll see a Secure your account page, enter your Recovery email address.
  3. Click Save & Continue. Your Webmail inbox will open afterwards.

Your Workspace Email account is secure and you can reset your password as needed. Skip to Step 5 to add your Workspace Email to a desktop or mobile app.

If you're not prompted to secure your email account with a recovery email, follow the instructions below to add it from your Workspace Control Center.

Current Workspace Email users

  1. Sign in to Workspace Control Center. Enter your GoDaddy username, password and click Sign in (your Workspace Email address and password won't work here).
  2. Within the Email Address list, click the Edit (pencil) icon.
  3. Enter your Recovery Email and click Save.

Your Workspace Email account is secure and you can reset your password as needed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ