ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Add my Workspace Email to Gmail on Android


Step 4 of the Set up my Workspace Email account series.

Add your Workspace Email account to Gmail on your Google Pixel or another Android device. Then you can send and receive business email from your phone.

 1. Open the Gmail app.
  • If you're new to Gmail, tap Add an email address.
   Tap add email address
  • If you already have a Gmail account, in the upper-right corner, tap your profile and Add another account.
   Tap add account
 2. Under Set up email, tap Other.
  Other
 3. Enter your Workspace Email address and tap Next.
  Enter email address and tap next
 4. For your account type, tap Personal (IMAP). (Although Personal POP can work, these instructions use IMAP.)
 5. Enter your password and tap Next.
 6. Edit the incoming server to imap.secureserver.net and tap Next.
  Edit Incoming IMAP server
 7. Edit the outgoing SMTP server to smtpout.secureserver.net and tap Next.
  Edit Outgoing SMTP
 8. Choose your Account options and tap Next.
  Select Account options
 9. Update your Account name and Your name (the name that will appear on sent email). Tap Next to finish setup and return to your inbox.
  Enter your name

Your email is on your Android device and you're ready to go! If you want to add your email to another device, select Previous. If you're all set, head to the next step.

More info