อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

เพิ่ม Workspace Email ของฉันใน Outlook สำหรับ Android


ขั้นตอนที่ 4 ของชุดตั้งค่าบัญชี Workspace Email

เพิ่มบัญชี Workspace Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Android จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจากโทรศัพท์ของคุณได้

 1. เปิดแอพ Outlook
  • ผู้ใช้ใหม่: แตะเริ่มต้นใช้งาน
  • ผู้ใช้เก่า: เปิด การตั้งค่า > แตะ เพิ่มบัญชี > แตะ เพิ่มบัญชีอีเมล
 2. ป้อนที่อยู่อีเมล แล้วแตะ ดำเนินการต่อ
  ป้อนอีเมล แตะ “ดำเนินการต่อ”
 3. เลือก IMAP หรือ POP3 - บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า IMAP ดูคำแนะนำของ Microsoft ในการเพิ่มที่อยู่อีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android
  เลือก IMAP
 4. ป้อนรหัสผ่าน Workspace Email และ ชื่อสำหรับแสดง คุณจะเพิ่มรายละเอียดในบัญชี เช่น ชื่อบริษัทของคุณ ด้วยก็ได้
 5. แตะ เครื่องหมายถูก Outlook จะเห็นข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
  ป้อนข้อมูลประจำตัว แตะเครื่องหมายถูก
 6. หากเป็นบัญชีอีเมลแรกใน Outlook สำหรับ Android ระบบจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหรือไม่ แตะ ข้าม เพื่อดูกล่องขาเข้าอีเมล Outlook หากไม่ใช่บัญชีแรก คุณจะเห็นกล่องขาเข้าอีเมล
  เพิ่มอีกบัญชี หรือข้ามไปที่กล่องขาเข้าเลย

อีเมลจะอยู่ในโทรศัพท์ Android และพร้อมใช้งาน หากต้องการเพิ่มอีเมลในอุปกรณ์อื่น ให้คลิกก่อนหน้า หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ไปที่ขั้นตอนถัดไปได้เลย!

การแก้ไขปัญหา

สลับไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง แล้วตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์

 • (A) เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า IMAP: imap.secureserver.net:993
 • (B) รหัสผ่าน IMAP: รหัสผ่านบัญชีเวิร์คสเปซ
 • (C) เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (เปลี่ยนเป็น 587 หาก 465 ใช้ไม่ได้)
 • (D) รหัสผ่าน SMTP: รหัสผ่านบัญชีเวิร์คสเปซ
 • (E) แตะ เครื่องหมายถูก เพื่อเพิ่มบัญชี
  เพิ่มการตั้งค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม