อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

เพิ่ม Workspace Email ของฉันใน Samsung Email บน Android


ขั้นตอนที่ 4 ในการตั้งค่าบัญชีอีเมลเวิร์คสเปซ

เพิ่มบัญชีอีเมลเวิร์คสเปซของคุณใน Samsung Email บนอุปกรณ์ Android จากนั้นคุณก็จะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจากโทรศัพท์ของคุณได้

 1. เปิดแอป Email
  ซองจดหมายสีขาวบนพื้นหลังสีแดงและมีอีเมลเขียนอยู่ด้านล่าง
  • ผู้ใช้ใหม่: จะเห็นหน้าจอ ตั้งค่า Email
  • ผู้ใช้เก่า: เลือกเส้นแนวนอนสามเส้นซ้อนกัน เมนู แตะ การตั้งค่า แล้วเลือก เพิ่มบัญชี
 2. ในหน้าจอ ตั้งค่า Email ให้เลือก อื่นๆ
  เลือกตัวเลือกตั้งค่าอีเมลเป็น “อื่นๆ”
 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้
  ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน แล้วแตะ
 4. แอป Samsung Email จะค้นหาการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ Android ของคุณจะเริ่มโหลดกล่องจดหมายขาเข้า

อีเมลจะอยู่ในอุปกรณ์ Android และพร้อมใช้งาน หากต้องการเพิ่มอีเมลในอุปกรณ์อื่น ให้คลิกก่อนหน้า หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ไปที่ขั้นตอนถัดไปได้เลย!

การแก้ไขปัญหา

 • หาก Android ไม่สามารถค้นหาบัญชีอีเมลของคุณได้โดยอัตโนมัติ ลองป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตดังต่อไปนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า IMAP: imap.secureserver.net:993
  • รหัสผ่าน IMAP: รหัสผ่าน Workspace
  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (หรือ 587)
  • รหัสผ่าน SMTP: รหัสผ่าน Workspace
 • หากคุณยังไม่สามารถเพิ่มอีเมล Workspace Email ไปยัง Samsung Email โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของเรา