อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เพิ่ม Workspace Email ของฉันไปยัง Thunderbird


ขั้นตอนที่ 4 ของการ ตั้งค่าชุด Workspace Email ของฉัน

เพิ่มบัญชี Workspace Email ของคุณใน Thunderbird สำหรับ Mac หรือ Windows PC จากนั้นคุณจะสามารถส่งและรับอีเมลธุรกิจจาก Mac ของคุณ

 1. เปิด Thunderbird
 2. ภายใต้ ตั้งค่าบัญชี ให้เลือก อีเมล
  ในการตั้งค่าบัญชีให้เลือกอีเมล
 3. ป้อน ชื่อของคุณ และ ที่อยู่ Workspace Email และ รหัสผ่าน
  ป้อนชื่อที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 4. เลือกดำเนินการ ต่อ
  คลิกดำเนินการต่อ
 5. เลือก IMAP (โฟลเดอร์ระยะไกล) แล้วเลือก เสร็จสิ้น (หรือคุณสามารถกำหนดค่าอีเมลของคุณโดยใช้ POP3)
  เลือก IMAP แล้วคลิกเสร็จสิ้น

การแก้ไขปัญหา

หาก Thunderbird ไม่พบบัญชีอีเมลของคุณให้เลือก กำหนดค่าด้วยตนเอง ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตของคุณ:

 • ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ (ขาเข้า): imap.secureserver.net
 • พอร์ต (ขาเข้า): 993 (SSL / TSL)
 • ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ (ขาออก): smtpout.secureserver.net
 • พอร์ต (ขาออก): 465 (SSL / TSL) หรือ 587 (SSL / TSL)

แก้ไขชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และพอร์ตของคุณ