ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Add my Workspace Email to Thunderbird


Step 4 of the Set up my Workspace Email series.

Add your Workspace Email account to Thunderbird for Mac or Windows PC. Then you can send and receive business emails from your Mac.

 1. Open Thunderbird.
 2. Under Set up an account, select Email.
  In set up account, select Email
 3. Enter Your name, and Workspace Email address and Password.
  Enter name, email address and password
 4. Select Continue.
  Click continue
 5. Select IMAP (remote folders), and then select Done. (Alternatively, you can configure your email using POP3.)
  Select IMAP and click done

Troubleshooting

If Thunderbird can't find your email account, select Manual config. Check your server and port settings:

 • Server hostname (incoming): imap.secureserver.net
 • Port (incoming): 993 (SSL/TSL)
 • Server hostname (outgoing): smtpout.secureserver.net
 • Port (outgoing): 465 (SSL/TSL) or 587 (SSL/TSL)

Edit your server hostnames and ports