ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add Office 365 email address to a device

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Summary

By this article you should've set up your email address and added your recovery email address. Now that you've done that, you'll set up your email on your phone, computer or both!

Email apps for mobile phone

Email desktop apps for computer

After you've added your email address to a device, you can move on to step 4. See you there!

Step 4, let's send your first email!

More info

Can I still use my old version of Outlook or Office?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ