ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มบริการการนัดหมายออนไลน์

การนัดหมายออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ลูกค้ากำหนดตารางเวลากับคุณและพนักงานของคุณตามเวลาที่ทุกคนสะดวก กำหนดตารางเวลาที่สถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ ที่สถานที่ตั้งที่ลูกค้ากำหนด การประชุมออนไลน์/แบบเสมือน หรือสถานที่อื่นใดที่คุณต้องการ

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. จากมุมมองแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกการนัดหมาย แล้วจากนั้นเลือกบริการจากเมนู (หากต้องการไปที่แดชบอร์ดของคุณจากโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ ให้เลือกแดชบอร์ดในเมนูโปรแกรมทำเว็บที่มุมซ้ายบน)
 4. เลือกเพิ่มบริการ
 5. เลือกการนัดหมาย 1 ใน 3 ประเภท:
  การนัดหมาย 3 ประเภท: การนัดหมาย กิจกรรมที่จัดครั้งเดียว กิจกรรมที่จัดซ้ำ
  • การนัดหมายจะเปิดช่วงเวลาทั่วไปตามปฏิทินของคุณ คุณกำหนดรายละเอียด ลูกค้าเลือกเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับลูกค้า
  • กิจกรรมที่จัดครั้งเดียวช่วยให้คุณกำหนดกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
  • กิจกรรมที่จัดซ้ำเปิดเวลาที่มีการกำหนดตารางแบบสม่ำเสมอสำหรับชั้นเรียนหรือกิจกรรม เมื่อคุณสร้างกิจกรรมที่จัดซ้ำ ลูกค้าของคุณจะยังคงต้องลงทะเบียนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้งในชุดกิจกรรมนั้นแยกกัน
 6. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการนัดหมายที่คุณเลือก อย่าลืมใส่ภาพการนัดหมายโดยใช้ภาพที่ทำให้การมีส่วนร่วมของลูกค้ามากขึ้น
 7. การกำหนดราคาและวิธีที่คุณต้องการชำระเงิน
  • ฟรี: ไม่มีฟิลด์ยอมรับการชำระเงินแสดงอยู่เพราะไม่ต้องชำระเงิน
  • จำนวนเงิน กำหนดราคาสำหรับบริการหรือกิจกรรมของคุณ อย่าลืมตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ (พร้อมให้บริการในออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) หากคุณจะตั้งค่าการชำระเงินหรือการโอนเงินเต็มจำนวน คุณสามารถยอมรับการชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
   • ต้องชำระเงินเต็มจำนวน: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินเตมจำนวนทางออนไลน์
   • ต้องชำระค่ามัดจำ: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินบางส่วนก่อน (อย่างน้อย 1 ดอลลาร์หรือตามสกุลเงินของคุณ) และชำระเงินส่วนที่เหลือในภายหลัง
   • ชำระเงินด้วยตนเอง: ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ต้องชำระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิตได้เมื่อพบคุณ
  • แบบกำหนดเอง: ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับข้อความแทนตัวเลข ตัวอย่างเช่น "ขอราคาประเมิน" "ราคาแตกต่างกันออกไป" หรือข้อความที่คล้ายกัน
 8. จากตำแหน่งบริการ ให้เลือกสถานที่ที่คุณต้องการประชุม
  • ออนไลน์/แบบเสมือนช่วยให้คุณระบุสถานที่ประชุมออนไลน์และฟิลด์ข้อความสั้นๆ เพื่อระบุ PIN หรือคำแนะนำอื่นๆ เชื่อมต่อ Zoom ที่นี่หรือในแดชบอร์ดของคุณใน การชำระเงิน > แอป เพื่อสร้างลิงก์การประชุมที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการจองแต่ละรายการ หากเลือก ระบุเอง คุณก็สามารถเพิ่มลิงก์การประชุมของตนเองได้ เช่น Google Hangouts และแนบข้อมูลแนะนำไปด้วย (ID การประชุม, รหัส PIN ฯลฯ)
  • สถานที่ตั้งธุรกิจ คือตำแหน่งที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ (หากจะเปลี่ยน ให้ไปที่แดชบอร์ดแล้วเลือก การตั้งค่า จากนั้นใต้ "การนัดหมาย" ให้เลือก ธุรกิจ)
  • สถานที่ตั้งของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ากำหนดสถานที่ตั้งหลังจากสร้างการนัดหมาย (มีในการนัดหมายเท่านั้น ไม่มีสำหรับกิจกรรมที่จัดครั้งเดียวหรือกิจกรรมที่จัดซ้ำ)
  • อื่นๆ มีฟิลด์ใส่ข้อความอิสระเพื่อให้คุณใส่ที่อยู่หรือสถานที่ตั้งใดๆ
 9. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกบันทึก การนัดหมายของคุณจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ
 10. หมายเหตุ: เมื่อบันทึกการนัดหมายแล้ว การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะการนัดหมายในอนาคต การนัดหมายในปัจจุบันและในอดีตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม