เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มบริการการนัดหมายออนไลน์

การนัดหมายออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ลูกค้ากำหนดตารางเวลากับคุณและพนักงานของคุณตามเวลาที่ทุกคนสะดวก นัดประชุมกันที่สถานที่ตั้งของธุรกิจคุณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การประชุมออนไลน์/แบบเสมือน หรือสถานที่อื่นใดที่คุณต้องการ

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. ในแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกการนัดหมาย แล้วจากนั้นเลือกบริการ
 4. เลือกเพิ่มบริการ
 5. เลือกการนัดหมาย 1 ใน 3 ประเภท:
  รายงานการนัดหมายสามประเภทในการนัดหมายออนไลน์ของ Websites + Marketing
  • การนัดหมาย: จะเปิดช่วงเวลาทั่วไปตามปฏิทินของคุณ คุณกำหนดรายละเอียด ส่วนลูกค้าเลือกเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับลูกค้า
  • กิจกรรมที่จัดครั้งเดียว: คุณสามารถกำหนดให้จัดกิจกรรมพิเศษเหล่านี้เมื่อไรก็ได้ บ่อยครั้งเพียงใดก็ได้ และยังสามารถขยายเวลาให้เป็นกิจกรรมที่จัดหลายวันได้อีกด้วย เช่น งานจัดแสดงงานฝีมือ หรือเทศกาลดนตรีที่ยาวร่วมสัปดาห์
  • กิจกรรมที่จัดซ้ำ: เปิดเวลาที่มีการกำหนดตารางแบบสม่ำเสมอสำหรับชั้นเรียนหรือกิจกรรม เมื่อคุณสร้างกิจกรรมที่จัดซ้ำ ลูกค้าของคุณจะยังคงต้องลงทะเบียนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้งในชุดกิจกรรมนั้นแยกกัน
 6. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการนัดหมายที่คุณเลือก อย่าลืมใส่ภาพการนัดหมายโดยใช้ภาพที่ทำให้การมีส่วนร่วมของลูกค้ามากขึ้น
 7. การกำหนดราคาและวิธีที่คุณต้องการชำระเงิน
  • ฟรี: ช่องการชำระเงินจะไม่แสดงเนื่องจากไม่ต้องชำระเงิน
  • ราคา: กำหนดราคาสำหรับบริการหรือกิจกรรมของคุณ คุณสามารถยอมรับการชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
   • ต้องชำระเงินเต็มจำนวน: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินเตมจำนวนทางออนไลน์
   • ต้องชำระค่ามัดจำ: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินบางส่วนก่อน (อย่างน้อย 1 ดอลลาร์หรือตามสกุลเงินของคุณ) และชำระเงินส่วนที่เหลือในภายหลัง
   • ชำระเงินด้วยตนเอง: ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ต้องชำระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิตได้เมื่อพบคุณ
  • แบบกำหนดเอง: ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับข้อความแทนตัวเลข ตัวอย่างเช่น "ขอราคาประเมิน" "ราคาแตกต่างกันออกไป" หรือข้อความที่คล้ายกัน
 8. จากตำแหน่งบริการ ให้เลือกสถานที่ที่คุณต้องการประชุม
  • ออนไลน์/แบบเสมือน: ระบุสถานที่ประชุมออนไลน์และเพิ่มฟิลด์ข้อความสั้นๆ เพื่อระบุ PIN หรือคำแนะนำอื่นๆ
   • เชื่อมต่อกับ Zoom ที่นี่หรือเชื่อมต่อผ่านแดชบอร์ดของคุณโดยการเลือกการนัดหมาย แล้วในคอลัมน์การตั้งค่า ให้เลือกแอป การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์การประชุมที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการจองแต่ละครั้ง
   • หากเลือกระบุเอง คุณก็สามารถเพิ่มลิงก์การประชุมของตนเองสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Google Hangouts และแนบข้อมูลแนะนำไปด้วยได้ (ID การประชุม, รหัส PIN ฯลฯ)
  • สถานที่ตั้งธุรกิจ: นัดประชุมที่ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ (หากจะเปลี่ยน ให้ไปที่แดชบอร์ดแล้วเลือกการนัดหมาย จากนั้นในส่วน “การตั้งค่า” ให้เลือกธุรกิจ)
  • สถานที่ตั้งของลูกค้า: ลูกค้ากำหนดสถานที่หลังจากสร้างการนัดหมาย (มีในการนัดหมายเท่านั้น ไม่มีสำหรับกิจกรรมที่จัดครั้งเดียวหรือกิจกรรมที่จัดซ้ำ)
  • อื่นๆ: ฟิลด์ข้อความแบบเปิดสำหรับให้คุณป้อนที่อยู่หรือตำแหน่งที่ตั้ง เช่น สวนสาธารณะ (สำหรับจัดชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น)
 9. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกบันทึก การนัดหมายของคุณจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

เมื่อบันทึกการนัดหมายแล้ว การแก้ไขจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการนัดหมายในอนาคต การนัดหมายในปัจจุบันและในอดีตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้

บริการที่เพิ่มไปแล้วจะมีรายชื่ออยู่ในหน้าบริการ ในแท็บบริการที่ใช้งานอยู่ บริการที่เคยดำเนินการมาแล้วจะปรากฏอยู่ในแท็บบริการในอดีต

หมายเหตุ: ลากและวางบริการในแท็บบริการที่ใช้งานอยู่เพื่อจัดลำดับการแสดงบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม