ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

เพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์

เพื่อให้คุณสมบัติร้านค้าออนไลน์ทำงานอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องเพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้แผนอีคอมเมิร์ช หากคุณมีปัญหาในเวลาที่คลิกผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แล้วไม่มีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงว่าคุณอาจไม่มีส่วนร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณ หากคุณไม่มีไอคอนตะกร้าสินค้าที่ด้านขวาบนของเว็บไซต์ แสดงว่าคุณไม่มีส่วนร้านค้าออนไลน์ หากไม่มีส่วนนี้ ตะกร้าสินค้าจะทำงานไม่ได้บนเว็บไซต์ของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเปิด ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่)
 2. คลิกแก้ไข/แก้ไขเว็บไซต์
 3. เลื่อนไปในมุมมองหลักของเว็บไซต์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มส่วนนี้ แล้วแตะปุ่มบวกหรือคลิก เพิ่มส่วน
  คลิกปุ่มบวก
 4. เลือกร้านค้าออนไลน์ในรายการที่ปรากฏขึ้น (หรือใช้ฟิลด์ค้นหา) และเลือกเค้าโครงโดยเลือกเพิ่ม

  หมายเหตุ: หากคุณยังไม่มีแผนอีคอมเมิร์ซ คุณจะเห็นปุ่มอัพเกรด คลิกปุ่มดังกล่าว แล้วแผนของคุณก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอีคอมเมิร์ซ

 5. คลิกแผงร้านค้าออนไลน์ เพื่อเริ่มปรับแต่งการตั้งค่า
 6. ป้อนชื่อใหม่ หากคุณไม่ต้องการใช้ร้านค้าออนไลน์ตามค่าเริ่มต้น
 7. เมื่อคุณกรอกการตั้งค่าต่างๆ แล้ว เลือกดูตัวอย่าง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ เลือกเผยแพร่เว็บไซต์ หรือ เผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ