เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์

เพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีไอคอนตะกร้าสินค้าที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ แสดงว่าคุณไม่มีส่วนร้านค้าออนไลน์ หากไม่มีส่วนนี้ ตะกร้าสินค้าจะทำงานไม่ได้บนเว็บไซต์ของคุณ
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ เพื่อเปิดตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. ไปที่หน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วเพิ่มส่วน
  5. ค้นหาส่วนร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่เห็นร้านค้าออนไลน์ แสดงว่าคุณได้เพิ่มไว้ที่อื่นในเว็บไซต์ของคุณแล้ว
  6. หมายเหตุ: ระบบจะอนุญาตให้มีส่วนร้านค้าออนไลน์เพียงส่วนเดียวเท่านั้นในเว็บไซต์ทั้งหมด หากมีส่วนร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของคุณแล้ว ให้ไปที่ส่วนนั้นแล้วย้ายไปยังหน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการ
  7. ปรับแต่งส่วน เช่น เค้าโครงและการเน้นสีเฉพาะจุด ใช้ทางลัดของร้านค้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และตั้งค่าการจัดส่งรวมถึงการชำระเงินของคุณ
  8. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • คุณยังสามารถลบส่วนและเพิ่มส่วนอีกครั้งได้ทุกเมื่อ การลบส่วนร้านค้าออนไลน์จะไม่ลบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณเพิ่มในร้านค้าของคุณ คุณสามารถจัดการข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม