ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Account Management วิธีใช้

Add or change my payee information

Here's how to add a new payee or make changes to your existing payee information, including your bank record, preferred payment method and preferred tax form.

Note: You can’t change the nickname or delete a payee account once it’s set up. However, you can update your payee account information at any time to adjust the payment details.

 1. Go to your GoDaddy My Profile page. You might be prompted to sign in.
 2. Select Payees.
 3. Choose whether to add a new payee or update an existing payee account:
  • To add a new account, select Add a Payee. Enter a nickname for the account (this can’t be changed later) and select Add.
  • To edit an existing account, select View/Edit next to the account you want to update. Select Edit in the Payment Details Entry screen.
 4. In the Address section, enter or adjust your account type (Individual or Company), e-mail address, phone number, name and mailing address. Some items may need a little more attention:
  • A physical street address is required in this section – no P.O. boxes. U.S. customers can arrange to have a paper check sent to a P.O. box, but you must contact customer support.
  • If your bank account isn't in the same country named in your GoDaddy account, contact customer support.
 5. When you’re finished, select Next.
  • If you see a notice that your address can’t be verified, review the address. Select Confirm and Continue if everything looks right or select Edit Address to make corrections.
 6. In the Payment Method section, select a payment method from the drop-down list and enter any necessary banking information. There are a few things to keep in mind when completing this section:
  • If you choose PayPal as a payment method, enter your first and last name exactly as they appear in your PayPal profile. You might need to add your middle name to the Last name field if that's in your PayPal profile.
  • Select Hold My Payments from the Payment Method list if you want to place a temporary payment hold. We'll hold your payments until you change this selection.
  • Just below the Payment Method, you can select Edit my payment threshold and choose a value from the list. This sets the minimum amount that triggers a payment. If you're OK with the default amount, you don’t need to change anything.
  • Note: Here's the scoop on payment thresholds and transaction fees.

 7. When you’re finished, select Next.
 8. In the Tax Forms section, complete the fields in the tax form and select Next. You’re all done!
  • If you're a U.S. payee but not a U.S. citizen, you’ll be prompted to complete a W-8 tax form for individuals (or the W-8 tax form for companies). Our Compliance team will verify and contact you within a few hours of submission if any additional information is needed.

Related steps

When you set up a payee account, link your payee to the product you want to use it. Use the links below for each product you need:

More info

 • We'll send an email notification for account activities like updates to your payee info or tax form status.
 • If you need help determining which payment method is right for you, we recommend talking to a business or tax lawyer.
 • If our Compliance team contacts you to provide additional information, follow the steps to View/Edit your payee account. You'll be prompted to add more info and upload a photo ID.