ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Add or drop Subject Alternative Names from my UCC certificates

Subject Alternative Names (SANs) are the additional, non-primary domain names secured by your UCC SSL certificate. After your Multiple Domain (UCC) SSL certificate is issued, you can add or remove Subject Alternative Names (SANs) at any time.

  Note: Changing your SANs generates a new certificate, which you must install on your server. Your old certificate only remains valid for 72 hours after the new certificate is issued.

To add a Subject Alternative Name

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Rekey & Manage
  Rekey & Manage
 3. Expand out Add Subject Alternate Name.
  Add Subject Alternate Name
 4. Type in the SAN you want to protect and click Add.
  Click Add
 5. Click Save.
  Click Save
 6. Click Submit All Saved Changes.
  Submit all saved changes

Note: While the primary domain of your UCC SSL covers both coolexample.com and www.coolexample.com, you will need to ensure both versions of your domain are included as separate SANs with any added domains.

Your SSL will issue and be available for download inside of your account within an hour.

To remove a Subject Alternative Name

 1. Expand out Add Subject Alternate Name.
 2. Click the X in next to the SAN you want to drop.
  Drop SAN
 3. Click Save.
 4. Click Submit All Saved Changes

Your SSL will issue and be available for download inside of your account within an hour.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ