เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

ใส่น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์

วิธีการจัดส่งตามน้ำหนักและตามผู้ให้บริการจัดส่งต้องใช้น้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์เพื่อประเมินราคาค่าใช้จ่าย ในการจัดส่ง ข้อมูลนี้อิงตามบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วย ให้เพิ่มในส่วนคำอธิบายผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. จากแดชบอร์ดของคุณ ขยายส่วนร้านค้า แล้วเลือกผลิตภัณฑ์
 4. เลือกชื่อหรือรูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเปิด
 5. เลือกแท็บการจัดส่ง ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์
  ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ: หากต้องการแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกและหน่วยอิมพีเรียล ให้ไปที่ร้านค้า จากนั้นเลือกตั้งค่า เปลี่ยนระบบวัดค่าในส่วนข้อมูลท้องถิ่น
 6. เลือกวิธีที่คุณต้องการประเมินราคาค่าจัดส่ง
  • หากคุณเลือก คำนวณให้ฉันโดยใช้วิธีการจัดส่ง ลูกค้าของคุณจะเลือกการจัดส่งตามวิธีการที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง
  • หากเลือกรายการนี้จัดส่งฟรีเสมอ หรือระบุค่าจัดส่งสำหรับรายการนี้ ตัวเลือกเหล่านี้จะมีผลกับทุกคนทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดในการจัดส่งที่คุณเพิ่มในวิธีการจัดส่ง
 7. เลือกบันทึก หรือ บันทึกและเพิ่มอีกรายการ เพื่อให้เสร็จสิ้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในร้านค้า

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม