ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

ใส่น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์

วิธีการจัดส่งตามน้ำหนักและตามผู้ให้บริการจัดส่งต้องใช้น้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์เพื่อประเมินราคาค่าใช้จ่าย ในการจัดส่ง ข้อมูลนี้อิงตามบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วย ให้เพิ่มในส่วนคำอธิบายผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. จากแดชบอร์ดของคุณ ให้ไปที่การค้า และในผลิตภัณฑ์ ให้เลือกผลิตภัณฑ์
 4. เลือกชื่อหรือรูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเปิด
 5. เลือกแท็บการจัดส่ง ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์
  ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์

  หมายเหตุ: หากจะแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกและหน่วยอังกฤษ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าร้านค้า เปลี่ยน ระบบวัดค่า ในส่วนของ ข้อมูลท้องถิ่น

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. จากแดชบอร์ดของคุณ ให้ไปที่ร้านค้า แล้วไปที่ผลิตภัณฑ์
 4. เลือกชื่อหรือรูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเปิด
 5. เลือกแท็บการจัดส่ง ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์
  ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์

  หมายเหตุ: หากจะแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกและหน่วยอังกฤษ ให้ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นภายใต้ ร้านค้า ให้เลือก ทั่วไป เปลี่ยน ระบบวัดค่า ในส่วนของ ข้อมูลท้องถิ่น

 1. เลือกวิธีที่คุณต้องการประเมินราคาค่าจัดส่ง
  • หากคุณเลือก คำนวณให้ฉันโดยใช้วิธีการจัดส่ง ลูกค้าของคุณจะเลือกการจัดส่งตามวิธีการที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง
  • หากเลือกรายการนี้จัดส่งฟรีเสมอ หรือระบุค่าจัดส่งสำหรับรายการนี้ ตัวเลือกเหล่านี้จะมีผลกับทุกคนทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดในการจัดส่งที่คุณเพิ่มในวิธีการจัดส่ง
 2. เลือก บันทึก หรือ บันทึกและเพิ่มอีกรายการ เพื่อให้เสร็จสิ้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในร้านค้าแล้ว

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม