ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

เพิ่มวิธีการชำระเงิน

You can set up Stripe, Square, and PayPal payments for your Online Store as part of the eCommerce plan. But all plans (except Personal) let you add a PayPal button for a donation or single item.

Required: For each payment method, you'll need to sign in to an existing account or create one.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. In the Manage Store click Open.
  Click Open next to Manage Store
 4. In the top bar, click Settings and choose Store Payments.
  Click Store Payments under Settings
 5. In the Payments window, click Connect next to the payment method you want to add, and follow the prompts to add that account or set it up. (You can add more than one payment method, but will need to do that one method at a time.)
  Click Connect next to payment method
 6. Follow each website's prompts to set up or enable the selected payment method.

  Note: After you connect a payment method, you can change its account settings by returning to this panel and clicking View Dashboard. Or remove an account from your store by clicking Disconnect.
  Click View Dashboard or Disconnect

 7. To see the Apple Pay button for your Stripe account, go to your published store on an Apple Pay-enabled device and view a product page, which will show how the page appears to customers.
  Apple Pay button at checkout

  Note: The Apple Pay button also appears in the checkout page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ