ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add Photos

Your Online Store has two types of pages: product, with detailed info for each product, and storefront, such as your Home or Contact Us pages.

Add Photos to Product Pages

To add photos to product pages, see Add products.

Add Photos to Storefront Pages

To add photos to non-product based storefront pages, see Add photos to storefront pages. (To learn more about storefront pages, such as your Home or Contact Us page, see What are basic storefront pages?)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ