ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add photos to storefront pages

Use these steps to add photos to your non-product storefront pages, such as your Home or Contact Us pages. (To add photos to product pages, see Add products.)

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Store Design and click Pages tab. Click Edit button for the desired page.
 3. Position your cursor in the Page content window where you want photo to display and click the toolbar's Picture icon.
  Click Picture button
 4. Use the Insert Image window to Browse to a file or enter an address in the Image URL field.

  Note: Images must be .jpg, .jpeg, .gif or .png files. Uploaded images cannot be more than 10MB each. While images up to 5000 x 5000 pixels can be uploaded, they will not be displayed larger than 1920 x 1080 pixels.

 5. Click Insert Image. The window closes and the photo displays in editing window.
 6. Resize the image by clicking and dragging any corner of photo. Or click one of toolbar's three size-by-percentage buttons.
  Resize by dragging photo corner
 7. By default, the photo is inserted with no float applied. You can change how text flows around an image by clicking one of the toolbar's three float buttons. Float buttons for text-photo
  Experiment to find which one suits your needs.
  Image after applying Float Left
 8. Click Save. Your edits are applied, the page returns to the Pages tab list of storefront pages.

  Note: To resize or reposition a photo after it's been saved, reopen the storefront page and click on the photo within Page content window.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ