ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

เพิ่มสินค้าที่ต้องจัดส่ง

เมื่อขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ของ Website Builder คุณสามารถนำเสนอสินค้าที่ต้องจัดส่งหรือสินค้าดิจิทัลก็ได้ บทความนี้กล่าวถึงการเพิ่มสินค้าที่คุณจะต้องจัดส่งไปให้ลูกค้า ดูที่ บทความนี้ เกี่ยวกับวิธีเพิ่มสินค้าดิจิทัลที่สามารถดาวน์โหลดได้

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่)
 2. เมื่อร้านค้าของคุณปรากฏขึ้น ให้เลือก จัดการร้านค้า
 3. เลือกแท็บ ร้านค้า แล้วเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์
  เลือก “เพิ่มผลิตภัณฑ์”
 4. ในหน้าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ให้หาส่วนที่เกี่ยวกับ ประเภทผลิตภัณฑ์ แล้วเลือก กายภาพ
  เลือกปุ่ม
 5. เริ่มจากการกรอก ชื่อผลิตภัณฑ์ และ ราคา ซึ่งเป็นช่องที่ต้องกรอก กรอกช่องที่เหลือตามที่จำเป็น
  ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย
  ราคาขาย แสดงราคาขายโดยขีดฆ่าราคาปกติ
  หมวดหมู่ภาษี หากผลิตภัณฑ์ต้องเสียภาษี ให้ปล่อยเมนูตั้งค่าเป็นมาตรฐาน แต่หากไม่ต้องเสียภาษี ให้เปลี่ยนเป็นไม่ต้องเสียภาษี
  การมองเห็น ไม่กาเครื่องหมายหน้า แสดงในร้านค้า เพื่อซ่อนรายการตามฤดูกาลหรือหากคุณวางแผนที่จะแสดงผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันภายหลัง
  SKU ป้อนหมายเลข SKU (Stock Keeping Unit) เฉพาะเพื่อติดตามจำนวนสินค้าคงคลังและจัดการใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขที่ต้องการได้
  หมวดหมู่ คุณสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยการสร้างหมวดหมู่ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน ของเล่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหมวดหมู่ย่อย ให้ดูที่ เพิ่มหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
 6. หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วเรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก เปิด

  หมายเหตุ: รูปภาพจะต้องใช้รูปแบบ .jpg, .jpeg, .gif หรือ .png และแต่ละภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB (คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 5000 x 5000 พิกเซล แต่ การแสดงผล สูงสุดจะเป็น 1920 x 1080 พิกเซล)

 7. ใช้แท็บเพื่อเพิ่มรายละเอียดหรือตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับสินค้าของคุณ
  ชื่อแท็บ ใช้เพื่อ
  รายละเอียด เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  สินค้าคงคลังและตัวเลือก ติดตามสินค้าที่มีอยู่และเสนอตัวเลือกสินค้าให้แก่ลูกค้า เช่น ขนาดและสี
  การจัดส่ง ตั้งค่า ตัวเลือก การจัดส่งของลูกค้า
  เครื่องมือค้นหา เพิ่มลิงก์ตรงไปยังสินค้านี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าต้องการ
 8. เลือก บันทึก เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นหรือเลือก บันทึกและเพิ่มอีกรายการ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป รายการผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของคุณจะอัปเดตทันที

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าออนไลน์ได้ไม่เกิน 5,000 รายการ — โดยจะมีสัดส่วนสินค้าที่ต้องจัดส่งกับสินค้าดิจิทัลเท่าใดก็ได้ คุณสามารถอัปโหลดผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้ไม่เกิน 100 รายการในแต่ละครั้ง คุณสามารถเพิ่มหรือนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้าของคุณได้ แต่ไม่มีตัวเลือกส่งออก (ผู้ใช้หน้าด่วนจะไม่สามารถเพิ่มสินค้ารวมทั้งหมดเกินหกรายการได้เนื่องจากไม่มีตัวเลือกอัปโหลดผลิตภัณฑ์จำนวนมาก)

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ