ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add product categories

Help your customers quickly find what they need in your Shop by creating product categories. If a particular category has lots of products, consider creating subcategories, such as Clothing: Women's, Men's and Children's. You also can rearrange categories so the most popular ones are listed first.

Categories appear at the top of your store's Shop page

Note: Main categories can only have two levels of sub-categories. So "Clothing > Women's > Shoes" would work but "Clothing > Women's > Shoes > Sandals" would not.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. From the Products tab, click Categories.
 4. On the Categories page, click Add category.
 5. Enter a Category name, plus an optional Title and Description.
  Fill in the Add category fields to help search engines direct customers to your site

  Note: While only the Category name is required, filling in the Title and Description fields helps customers find you through search engines like Google®.

  For example, if in the Title field you add keywords commonly associated with that category, it increases the likelihood that customers searching with those keywords will find your pages.

  Your Description appears in search engine results summarizing your category. A quick-to-scan description of your category's specific features can help grab customers' attention.

 6. When you're done, click Save to close the window. The category is added to the Categories page. (To see how it looks to customers, click View Store.)

After creating categories, you can easily change or delete them as needed. You also can turn a category into a subcategory or rearrange them as you like.

Other Options on the Categories Page
Change a Category Click the pencil icon next to the category you want to edit.
Delete a Category Click the trash icon next to the category you want to delete. Click OK when asked to confirm your action.
Turn Category into a Subcategory In a single motion, click and drag an existing category under, and to the right of, what will become its parent category.
Moving categories by dragging
Rearrange Categories Click on the left-hand dotted box of a category to drag and drop it above or below another category.
Create a subcategory by dragging right

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ