ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add product categories

Help your customers quickly find what they need in your store by creating product categories and sub-categories.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
 3. In your Dashboard, select Commerce and under Products choose Categories.
  • For Premium Online Store: In your Dashboard, go to Products > Categories.
 1. On the Categories page, select Add.
 2. Enter a Category name and Description. You also have the option to edit the Category link. Your category link provides a direct URL to products in this category and should closely match your Category name.
 3. Note: While not required, adding keywords in the name and description fields helps customers find you.

 4. When you're done, select Save to close the window. The category is added to the Categories page.
 5. Rearrange the categories by clicking and dragging to change the order.
  Move categories
 6. Click and drag a category below or on top of another to make it a sub-category. Main categories can have two levels of subcategories. So "Clothes > Shirts > Women" would work but "Clothes > Shirts > Womens > Blouses" wouldn’t.
  Make sub-categories
 7. Once you've created a category, remember to create a product or edit existing products.
 8. To make your changes live, publish your site.

Tips and Best Practices

 • Use the pencil icon to change and edit existing categories, and the trash icon to delete categories you no longer want.
 • To see how your site looks to customers, select Website in the dashboard for Websites + Marketing or View Store in Online Store Premium.
 • InstantPage users cannot create more than three categories.

Related steps

More info