ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add product shipping weight

You can add a shipping weight for each Online Store product if it's needed for your shipping method.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. At the top of your screen, go to the Products tab and click Products.
  4. On the All Products page, click the product for which you want to setup shipping.
  5. Click the Shipping tab, enter the weight for the selected product and click Save to return to the product list. Or click Save and Add Another to create a new product.
    Enter product weight in Shipping tab

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ