ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add Protected Registration


You can add Protected Registration to your domain(s) as an extra safeguard. But before you proceed, we strongly recommend that you enable two-step verification on your account. Once you enable two-step verification, follow the directions below.

Note: Before you purchase Protected Registration, ensure that contact information for your domain name has a valid registrant email address. You must have access to the registrant email address to make future changes to your domain name or Protected Registration service. For more information, see Change domain contact information.

Note: Domain names with protected registration will automatically renew. The renewal settings cannot be changed and the service cannot be canceled without the listed registrant submitting documentation.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. Under Additional Settings, click Protect My Domain.
  3. Click Complete Purchase, and then continue through the checkout process.

    Note: These services are not available for all domain names. If we offer these services for your domain name's extension, the service displays and you can use these instructions to select it.

    Next step

    More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ