ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add Shippo Carriers

You can use Shippo, a GoDaddy business partner, to create labels and monitor shipping of your products after an order is submitted.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. In Online Store, from the Sales menu choose Orders.
 4. Click an order on the Orders page.
 5. When the order opens, click Get Shipping label.
  Click Get shipping label for the order

  Note: You'll need to register or log in to Shippo to continue. For more info, see Create Shipping Label.

 6. When the package information page displays, click Carriers in the left column. (The carrier rates only appear when you're logged into Shippo.)
  Click Carriers in the left column
 7. In the list of carriers, click Activate Now! to add a carrier for which you already have an account.
  Click Activate Now
 8. Complete the fields for your existing carrier account and click Save Changes. The carrier is added to Shippo's list of carriers, and the information will be used when you need to print a shipping label.
 9. Note: Shippo does not calculate shipping charges for the selected carrier, you'll have to do that manually in your store for each carrier.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ