ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Add Site Backup to my server

If you want to back up websites and databases on your server, you can add Site Backup to it.

Warning:

Site Backup only backs up individual websites or databases on your server. We still recommend maintaining separate backups of your entire server.

  1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  2. In the Site Backup area, click Upgrade.
  3. Complete the on-screen fields, and then click Place Order.
  4. Complete any necessary steps to check out.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ