ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add social media buttons to WordPress

To take advantage of social media engagement on your WordPress website, you'll need to add a social media widget. Once installed, these widgets are typically visible in either the sidebar or the footer. There are many plugins that can be used for this, such as the Contact Widgets plugin.

  1. Log in to WordPress.
  2. Install and activate the Contact Widgets plugin. For help, see Install a plugin in WordPress and Activate a plugin in WordPress.
  3. In the Dashboard menu, click Appearance, and then below Appearance click Widgets.
  4. Under Available Widgets, click Social Profiles and then select Add Widget.
  5. Select where you want it located.
  6. Click Add Widget.
  7. Locate the Social Profiles settings on the right, and give the widget a title (example: Stay in Touch!)
  8. Click on social media icons you would like to add.
  9. Modify the fields to include your specific social media details (example: https://www.facebook.com/username).
  10. Click the Save button.

You can now look at your live site to see if the widget has the look and feel you want.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ