WordPress วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เพิ่มปุ่มแชร์โซเชียลมีเดียลงในเว็บไซต์ WordPress ของฉัน

เพิ่มการแสดงเนื้อหาของคุณบนโซเชียลมีเดียด้วยการเพิ่มปุ่มแชร์ลงในเว็บไซต์ WordPress นอกจากโซเชียลมีเดียแล้วคุณสามารถเปิดใช้งานการแชร์บนบริการอื่น ๆ เช่นแอพส่งข้อความหรือบริการอีเมล

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ติดตั้ง และเปิดใช้งานปลั๊กอิน AddToAny Share Buttons
  3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือก การตั้งค่า > AddToAny
  4. ใน ส่วนปุ่มแชร์ ให้เลือก เพิ่ม / ลบบริการ
  5. เลือกบริการที่คุณต้องการเปิดใช้งานการแบ่งปัน เมื่อคุณเลือกบริการไอคอนจะปรากฏเหนือรายการ หากต้องการปิดใช้งานการแชร์กับบริการบางบริการให้เลือกอีกครั้ง
    • คุณสามารถลากแล้ววางไอคอนบริการเพื่อวางไว้ในลำดับที่ต้องการได้
  6. เลื่อนหน้าลงและใต้ ตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งของปุ่มบนเว็บไซต์ของคุณ
  7. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปลั๊กอิน AddToAny Share Buttons มีตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมเช่นปุ่มแชร์แบบลอยตัวหรือตัวนับการแชร์ ดูเอกสารประกอบของปลั๊กอิน หากคุณต้องการปรับแต่งปุ่มแชร์เพิ่มเติม