ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add SQL Server Databases

To Add MS SQL Database to Windows Dedicated Servers

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Options.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the version of MS SQL Database you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.

We offer three different editions of Microsoft SQL Server for installation on your Windows 2003 Standard Edition Dedicated Server. The right choice for your business depends on the size of your organization and complexity of your website or Web application.

Microsoft SQL Server Editions

Workgroup Edition
Workgroup Edition is the data management solution for small organizations that need a database with no limits on size or number of users. Workgroup Edition can serve as a front-end Web server or for departmental or branch office operations. It includes the core database features of the SQL Server product line.
Standard Edition
Standard Edition is the data management and analysis platform for small and medium-sized organizations. It includes the essential functionality needed for non-critical e-commerce, data warehousing, and line-of-business solutions. Standard Edition's integrated business intelligence and high-availability features provide organizations with the essential capabilities needed to support their operations.
Enterprise Edition
Enterprise Edition scales to the performance levels required to support enterprise online transaction processing (OLTP), highly complex data analysis, data warehousing systems, and websites. With comprehensive business intelligence, robust analytics capabilities and high-availability features such as failover clustering and database mirroring, SQL Server Enterprise can handle the most critical enterprise workloads.

For additional help choosing the optimal edition for your particular business situation, please contact Customer Support.

Note: MS SQL will be installed via 'Add/Remove Programs' on Remote Desktop. MS SQL can take up to 30 minutes to install (New versions can take 5-24 hours for installation)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ