ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Add subdomain

You can host websites on subdomains using your hosting account by adding the subdomain to your hosting account. An example of a subdomain is subdomain.coolexample.com.

There are a few things to know about using a subdomain on your hosting account:

 • To add a subdomain it has to be a subdomain of another domain name on your account.
 • Subdomain's websites are stored in a different directory than the domain name it belongs to.

Add a subdomain

 1. In cPanel, in the Domains section, click Subdomains.
 2. Complete the following fields, and then click Create:
  Field What to do...
  Subdomain Enter just the subdomain you want to use; do not enter the domain name itself.
  Domain Select the domain name you want to use.
  Document root This field automatically populates with a recommended directory, but you can enter a different directory if you want.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ