ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Add subdomain to Managed WordPress

You can add domains or sub-domains to your Managed WordPress account through your control panel.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. From the Managed WordPress section select Manage for the site you want to use.
  3. In this control panel, open the Settings tab at the top.
  4. In the Domains section, select Attach Domain.
  5. From the pull-down menu, select Add an external domain or subdomain or select a specific domain within your account.
  6. Select Attach to complete finish the process.
image demonstrates how to add a subdomain

Note: If you're using subdomains, you'll need to also add them in the domain controls for the primary domain. What is a subdomain?.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ