WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เพิ่มโดเมนย่อยให้แก่ WordPress ภายใต้การจัดการ

คุณสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยให้กับบัญชี WordPress ภายใต้การจัดการผ่านแผงควบคุม

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. จากส่วน WordPress ภายใต้การจัดการ ให้เลือก จัดการ สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้
  3. ในแผงควบคุมนี้ ให้เปิดแท็บ การตั้งค่า ด้านบน
  4. ในส่วนของโดเมน ให้เลือก แนบโดเมน
  5. จากเมนูแบบเปิดลง ให้เลือก เพิ่มโดเมนภายนอกหรือโดเมนย่อย หรือเลือกโดเมนที่ต้องการในบัญชี
  6. เลือก แนบ เพื่อดำเนินขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
รูปภาพสาธิตวิธีการเพิ่มโดเมนย่อย

หมายเหตุ: หากคุณใช้โดเมนย่อย คุณจะต้องเพิ่มลงในส่วนควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนหลักด้วยโดเมนย่อยคืออะไร

ข้อมูลเพิ่มเติม