ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Add subdomains in my Plesk hosting account

Subdomains let you create memorable addresses and easy ways to access areas of your website. For example, you could add a subdomain for pictures on your site called "pics" that is accessible through the URL pics.example.com in addition to www.example.com/pics.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Plesk Admin.
 5. Click Add New Subdomain.
 6. Enter the Subdomain name you want to use.

  Note: If you want to use a subdomain of a domain name not hosted on this account, you cannot add it as a subdmain. However, you can add it as a domain name to your hosting account. For more information, see Add domains.

 7. Enter the Document root you want to use for the domain name. The contents of this directory will display when visitors access the URL.
 8. Click OK.

To Remove Subdomain

 1. At the bottom of the section of the subdomain hosting you want to remove, click Show More.
 2. Click Remove Subdomain.
 3. Click Yes.