ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add subscribers by uploading a file

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account in bulk, just by uploading a file.

  1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
  2. Click on Add subscribers.
  3. Select the Many at a time tab.
  4. Click Browse and select the file you want to upload.
  5. Note: If your file includes more details than just the email address, remember to have a header row describing each column of data. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Choose the list to import your subscribers into:
  7. Click Add subscribers.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ