ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Add subscribers by uploading a file

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account in bulk, just by uploading a file.

  1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
  2. Click on Add subscribers.
  3. Select the Many at a time tab.
  4. Click Browse and select the file you want to upload.
  5. Note: If your file includes more details than just the email address, remember to have a header row describing each column of data. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Choose the list to import your subscribers into:
  7. Click Add subscribers.

Next step

More info