ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

การเพิ่มและแก้ไขตัวอักษร

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เวอร์ชัน 7 เวอร์ชันของคุณจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ของคุณ ไม่ได้ใช้เวอร์ชั่น 7 ใช่ไหม ค้นหาบทความของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เวอร์ชั่น 6

Website Builder v7 จะทำให้คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขตัวอักษรได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ คุณจะใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อเปลี่ยนสไตล์ สี และการจัดตำแหน่งของตัวอักษรใดๆ ที่คุณเลือก ภายใน กล่องข้อความ คุณยังสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อเพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ (ข้อมูลเพิ่มเติม) และตารางได้เช่นกัน (ข้อมูลเพิ่มเติม). การแก้ไขกล่องการตั้งค่าตัวอักษร — ที่อธิบายไว้ในส่วนที่สองด้านล่างจะทำให้คุณสามารถใช้เอฟเฟคกับกล่องข้อความ ทั้งหมด ได้

ในการเพิ่มและแก้ไขตัวอักษร

 1. ล็อกอินเข้าในบัญชี Website Builder ของคุณ
 2. คลิก แก้ไขเว็บไซต์
 3. ในการสลับไปยังอีกหน้าเพจหนึ่ง คลิกที่เมนูหน้าเพจ แล้วเลือกหน้าเพจในเมนูแบบหล่นลง
 4. จากแถบเครื่องมือทางซ้ายมือ คลิกแล้วลากเครื่องมือ ตัวอักษร ลงบนหน้าเพจ
  ลากเครื่องมือตัวอักษรบนหน้าเพจ
 5. คุณสามารถเริ่มใส่ข้อความลงใสกล่องได้ในทันที
  เริ่มใส่ข้อความในหน้าต่าง

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถคัดลอกแล้ววางข้อความจากเอกสารอื่นๆ ลงในกล่องข้อความได้เช่นกัน ในขณะที่คุณสามารถคัดลอกแล้ววางเอกสาร Microsoft Word ลงในกล่องข้อความได้ แต่คุณจะสูญเสียการจัดสไตล์ตัวอักษร (ขนาด สี และตัวหนา ตัวเอียงของตัวอักษร ฯลฯ)

 6. ในการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในกล่อง ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวา ใน กล่องข้อความ หรือคลิกกล่องหนึ่งครั้ง แล้วเลือก แก้ไข เพื่อแสดงโปรแกรมแก้ไขข้อความ
  คลิกแก้ไขเพื่อแสดงโปรแกรมแก้ไขข้อความ
 7. เลือกตัวอักษรในกล่องข้อความที่คุณต้องการจะเปลี่ยน แล้วคลิกปุ่มที่เหมาะสมในโปรแกรมแก้ไขข้อความ
  ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวอักษรที่เลือกไว้

  หมายเหตุ: นอกจากจะใช้ตัวหนา ตัวเอง และสีหรือขนาดอื่นกับตัวอักษรแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและการจัดตำแหน่ง เพิ่มเครื่องหมายนำหน้าและตัวเลขของย่อหน้า และแปลงสไตล์ตัวอักษรย่อหน้าให้เป็นหัวเรื่องหรือสไตล์บล็อคได้ (ดูที่ ลิงก์ข้อความ และ การเพิ่มและแก้ไขตาราง

 8. ในการเปลี่ยนแปลงกับ ตัวของกล่องข้อความเอง ให้คลิกกล่องแล้วคลิกปุ่มในแถบเครื่องมือกล่องข้อความ:
  คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงแถบเครื่องมือรูปภาพ                                                                                                                                                                                                                    
  แถบเครื่องมือรูปภาพ
  ปุ่มชื่อการดำเนินการ
  เปลี่ยนปุ่มรูปภาพแก้ไขข้อความแสดงโปรแกรมแก้ไขข้อความ
  ปุ่มการตั้งค่าการตั้งค่าเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าตัวอักษร ที่อธิบายไว้ด้านล่างใน ในการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับกล่องข้อความทั้งกล่อง
  ทำซ้ำปุ่มรูปภาพทำสำเนาทำซ้ำกล่องข้อความแล้ววางกล่องที่ทำซ้ำบนหนาเพจโดยให้เหลื่อมกับกล่องแรก
  ลบปุ่มรูปภาพลบนำกล่องข้อความออก
  ตัวเลือกปุ่มเพิ่มเติมเพิ่มเติมแสดงเมนูเพื่อควบคุมตำแหน่งชั้นของกล่องข้อความที่เลือกไว้ ล็อค/ปลดล็อคตำแหน่งหน้าเพจของกล่อง แสดงกล่องบนทุกหน้าเพจของเว็บไซต์ หรือซ่อนกล่องจากเว็บไซต์โมบิลของคุณ
 9. คลิก คลิกปุ่มบันทึก
เพื่อบันทึกงานของคุณ
 10. คลิก เผยแพร่ เพื่ออัพเดทเว็บไซต์ของคุณทางออนไลน์

ในการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับกล่องข้อความทั้งกล่อง

 1. ล็อกอินเข้าใน Website Builderของคุณ
 2. คลิก แก้ไขเว็บไซต์
 3. ในการเปลี่ยนไปยังอีกหน้าเพจหนึ่ง คลิกที่เมนู หน้าเพจ แล้วเลือกหน้าเพจในเมนูแบบหล่นลง
 4. คลิกที่กล่องข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก การตั้งค่า
  คลิกการตั้งค่าเพื่อแสดงโปรแกรมแก้ไขเอฟเฟคข้อความ
 5. ใช้กล่อง การตั้งค่าตัวอักษร เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขเอฟเฟคของกล่องข้อความที่คุณเลือกไว้:
  กล่องการตั้งค่าตัวอักษรจะใช้เอฟเฟคกับกล่องข้อความทั้งกล่อง
  • สีพื้นหลัง: นอกจากการตั้งค่าสีด้วยกล่องแรกแล้ว คุณสามารถเลือก ระดับการเปลี่ยนสี เพื่อผสมผสานสีนั้นกับบล็อคโปร่งใสหรือสีที่สองได้ คลิกลูกศรสวิตช์บล็อคเล็กๆ เพื่อสลับทิศทางการผสมผสานระหว่างแนวตั้งและแนวนอน
   คุณสามารถใช้ส่วนสีพื้นหลังเพื่อกำหนดสีกล่องหลัก หรือผสมผสานด้วยสีที่สองได้
  • กรอบ: คลิกกล่อง (ถูกตั้งความโปร่งใสโดยเป็นค่าปริยาย) เพื่อเลือกสี คลิกลูกศรตรงกลางเพื่อเลือกสไตล์กรอบ แล้วกำหนดความกว้างของกรอบด้วยการใส่ตัวเลขลงในฟิลด์ px
  • เงา: ใช้หนึ่งในเอฟเฟคแสงกับขอบของกล่องข้อความ
  • ขอบโค้งมน: ลากตัวเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มความโค้งมน
  • ความโปร่งใส: ลากตัวเลื่อนไปทางขวาเพื่อทำให้ทั้งกล่องและข้อความภายในมีความโปร่งใสมากขึ้น
  • ขอบ: ลากตัวเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างรอบๆ ข้อความในกล่อง
  • ขนาด: ในขณะที่คุณสามารถลดขนาดกล่องข้อความได้ด้วยการลากที่มุมใดๆ การใส่ตัวเลขในฟิลด์ ความกว้าง และ ความสูง ทำให้การกำหนดขนาดเฉพาะเป็นไปอย่างง่ายดาย
 6. คลิก คลิกปุ่มบันทึก
เพื่อบันทึกงานของคุณ
 7. คลิก เผยแพร่ เพื่ออัพเดทเว็บไซต์ของคุณทางออนไลน์

หมายเหตุ: การใช้งานที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของกล่องข้อความคือการทำป้ายรูปภาพ ลากแล้ววางบล็อคข้อความถัดจาก (หรือแม้แต่บน) รูปภาพ จากนั้น คุณสามารถแก้ไขหรือย้ายข้อความได้ทุกเวลา (แผนบริการโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ของธุรกิจและธุรกิจพลัสยังจะทำให้คุณสามารถใส่ข้อความ ภายใน รูปภาพโดยใช้โปรแกรมแก้ไข้ขั้นสูงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาข้อความออกได้เมื่อบันทึกแล้ว)

หมายเหตุ: สำหรับรายการที่เชื่อมโยงของงานหลักอื่นๆ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7 โปรดดูที่ การใช้ตัวสร้างเว็บไซต์ 7


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ