ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add the weather widget

You can add the Weather Channel RSS feed to your Workspace Webmail Homepage to display current weather conditions for your area.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. If necessary, go to the Homepage tab.
 3. Click Preset Widgets.
 4. Select The Weather Channel®, and then click Save.
 5. In the Please enter your location field, enter your city, state, or ZIPCode. Select your location.
 6. Select one of the following
  Show current conditions and forecast
  Displays current weather conditions and a weather forecast for the following day.
  Show current conditions only
  Displays only current weather conditions.
 7. Click Save.

For more information on displaying preset widgets on your Workspace Webmail Homepage, see Arranging Preset Widgets.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ