ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Add Twitter link

Let your customers check out your Twitter feed right on your website by adding a space for them to view your profile, and click to visit.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the three-bar icon in the upper right hand corner.
  Click three-bar icon in the upper right-hand corner.
 5. Click Site Settings, then under Connect social click on the Twitter icon.
 6. Make sure you're signed into your Twitter account, then click OK to connect.
 7. From the left-hand side, click and drag the Twitter box, then click Settings.
 8. Next to URL, enter the URL for the Twitter page you want to display on your website.
 9. Next to Show, select what you would like to display in the Facebook Like box, including Stream, Faces, and Header.
 10. Optional: Go to the Advanced tab to add or edit other effects for your Twitter Like box, including Background Color, Border, Shadow, Rounded Corners, Transparency, Margin, and to edit the Size of the box.
 11. Click Save.
 12. Click Publish to update your site online.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ